....Třicátá léta

NL 14.4.1931- mzdy dělnictva,auto za 12tis, zvukové filmy...

14. dubna 2013 v 23:52

NL 7.4.1931 - požár v Pardubicích, falšování vína, nový člověk, "dnešní" mládež v přírodě

7. dubna 2013 v 0:08

NL 31.3.1931 - zdražování obilí, zvyšující se počet rozvodů

2. dubna 2013 v 19:59

Kouření - civilizační choroba? rok 1931 + jiné zprávy

26. března 2013 v 20:29

Jak podporoval Masaryk Jihoslovany ,úkoly žen, milosrdná smrt a o církvi

26. března 2013 v 20:03

24. březen 1931 - hospodářská krize a revmatismus

25. března 2013 v 21:18

17. března 1931

17. března 2013 v 17:03

1931 - válka nehrozí

16. března 2013 v 22:21

Co je "nového". Březen 1931

16. března 2013 v 19:03

Staré novinky

4. listopadu 2010 v 5:55 | S.aba
...

Slovo o trampingu

3. listopadu 2010 v 20:41 | S.aba
tramping

PROSINEC 1931

24. února 2010 v 11:10 | NOVÝ LID 1931
Největší střední školou v čs. republice je státní reálné gymnásium v Košicích , jež navštěvuje 1055 žáků.


Mohou ženy pomoci s hospodářskou krisí? Mohou! tak správně odpovídá na tuto otázku M. Vránová : Máme v republice přes 3 miliony domácností (dopíšu )
LISTOPAD 1931

22. prosince 2009 v 16:42
Domácí drobnosti
V Brně mají 27 biografů, z nichž 20 je zařízeno pro zvukový film.

V Praze ve Vršovicích byla objevena tajná tiskárna komunistů, v níž tiskly se velezrádné letáky, jež měly se rozhazovati 28.října. Sedm komunistů na rozmnožování letáků pracujících bylo zatčeno.

Důležitá silnice Z Bystřice pod Host. na Vsetín byla dokončena. Dosaženo tak spojení se Slovenskem přes Karlovice

Revoluční památník upevněn byl v Obecném domě v Praze a jeho nápisy hlásají, že v tomto domě byla 6.ledna 1918 schválena deklarace všeho poselstva národu, dne 13. dubna 1918 složena přísaha národa a zde mluvil a jednal 28. říjen 1918 a pak zasedal Národní výbor.

Co považuje český politik za zločin:
Dr. Kramář v posledních dnech napsal : Odzbrojení považuji za největší zločin na budoucnosti a sebevraždu Evropy, pokud jsou sověty v Rusku. Všechny evropské státy mají jíti v jednotné frontě proti sovětské vládě.

Evropskou zvláštnost má město Aš :při 25 000 obyvatelích nemá ve svých školách ani jednoho židovského žáka.

ŠTĚSTÍ PRÁCE

Před několika lety hráli v New York City veselohru, jejíž děj je velmi poučný. Líčí se tu srážka automobilů, při níž cestující přijde o život a ocitne se okamžitě na onom světě. Služebný duch jej přivítá a započne rozhovor :"Přejete si něco? Můžete míti vše, čeho se vám uráčí. Boje a bolesti pozemské pominuly a čeká na vás věčná blaženost". ,,Jak? Všechno mohu mít, co si přeji? Absolutně vše? !" ,,Zajisté všechno, vyjma jistých věcí, které jsou dány přirozenou povahou místa. Nemůžete míti ani bolesti, ani namáhání, ani zápasu. Ostatně vše, co si přejete, mohu vám poskytnouti."

ŘÍJEN 1931

11. listopadu 2009 v 13:16
Budou lidé vševidoucí?
Otázka vidění na dálku (televise)byla již zásadně a kladně rozřešena. Nyní předváděl francouský profesor Barthelém přístroj podobný radiové skříňce, jímž na dálku zasílal obraz dívky, kterou na vzdáleném místě diváci viděli i slyšeli.
Ozval se hlas "Halo ! Zde vysílací stanice Montrouge! Představuji vám slečnu Lamontovou! ( Na matném skle objevily se divákům pozvolna obrysy dívčí hlavy jako z astrálního světa. Obraz se zjasnil, dívka se usmívá, ústa se pohybují.) "Dobré jitro! Těší mne, že se poznáváme! Doufám, že mne dobře vidíte, zřetelně slyšíte a těšíte se na shledanou!" Dále se omlouvá, že není z rána ještě upravena - vezme tyčinku a natírá si rty, načež dí :"Jsem teď hezčí, neníliž pravda?"..
Přijde tedy doba, že nebude osobních tajemství : budeme žíti jako za skleněnými stěnami. Šéf bude míti přehled o svých pracovnících - manžel bude vědět, co činí doma ženuška v jeho nepřítomnosti - řada nových možností a nemožností…. Přispěje to k zlepšení lidí, kteří jen proto se nechovají pravdivě a správně,myslíce, že je nikdo nevidí? ( A kdož ví, nejsou li právě naše činy duším. Jež tu kdysi žily v tělesných schránkách jako nyní my, známy?)

Jak lze prováděti reklamu.
Obchodník s pánskými oděvy v americkém státu Texas má ve výkladní skříni tabulku s nápisem, jím zve všechny mimojdoucí muže, aby si zašli do jeho obchodu dát přišit chybějící knoflík zdarma. Tato služba se mu dobře vyplácí. V místnost, ve které návštěvníci čekají, jsou vystaveny různé novinky a součásti obleku a po ruce je také prodavač. Podle zkušenosti firmy z 10 bezknoflíkových návštěvníků se stane 9 zaákazníky.

Ponorka Nautilus, jíž Wilkins pokoušel se marně dosáhnout severní točny, bude u norského břehu potopena. Nelze jí více zužitkovati.

Černá kronika
Pádem ze stromu se zabil 66-ti letý Štefan Babiar na Myjavě. Rážel ořechy a protože to nešlo dobře, vylezl do výše 6 metrů. Větev se pod ním ulomila a stařec padl hlavou na zem a zůstal mrtev ležet.
Horník přepaden a zabit. 24-letý horník Emanuel Černý z Dolní Suché byl u Životic, když šel z hostinské zábavy, přepaden Jos. Oškerou z Dol. Bludovic. Oškera rozbil Černému hlavu tupým předmětem a prchl. Smrtelně zraněný dovlekl se ještě domů a byl dopraven do nemocnice v Orlové, kde skonal. Vrah byl zatčen.

Spisovatel Antal Stašek zemřel v noci na 9. října ve věku 88 let. Právě před několika dny dokončil diktátem svému synu Ivanovi Olbrachtovi poslední román Dozvuky. Stašek jmenoval se vlastně Antonín Zeman. Narodil se ve Stanově u Vysokého Podkrkonoší a byl také poslancem. Z nejčtenějších jeho děl jsou romány : Na rozhraní, V temných virech a Blouznivci našich hor.

Zrnka

- Dostaneš li od svého představeného šňupec, nezapomeň kýchnouti.
- Prozradí-li přítel tvé tajemství, tak ho proto neodsuzuj: Ty sám sji ho nedokázal utajiti.
- Nadšení jest věčné mládí.
- Mnohdy získáme více nějakou ztrátou, než na nějaké výhře.
- Mnohé , co v mládí házíme přes palubu, plave za námi, a v stáří jsme rádi, když mnohé zase můžeme nasbírati.
- Jsou zkušenosti, o kterých mlčíme, protože je i druhým přejeme.
- Mnohý lže takké, i když mlčí a naslouchá


Ze světa:
Vzducholoď Zepelin vzlétla 17.října k třetí plavbě do Ameriky se 17 cestujícími.
Snížením platů stát. zaměstnancům v Rakousku má se ušetřiti státu 400mil. Šilinků.
Církve se staví proti reformě kalendáře, o níž se jedná již ve Společnosti národů.

ZÁŘÍ 1931

13. října 2009 v 13:20
Celá pětina československého národa žije mimo vlast. Nová generace se nám odnárodňuje. Statisíce mládeže se nám v Americe poangličtilo, jinde poněmčilo - Starejme se, aby ztráty u malého národa tak citelné se nezvětšovaly. Mnoho záleží na rodičích a zvláště matkách.

Sestra básníka P Bezruče, ředitelka škol v.v., Věra Vašková, zemřela v Háji u Opavy a byla zpopelněna v pátek v Mor.Ostravě.

Aforismy :
 • Lepší je dobrí slovo živému, než nádherná růže mrtvému.
 • Do pravdy se nesmíme, jako do slunce, nikdy dívati bez chráněných očí.
 • Co zneužíváme, mstí se tehdy, kdy to potřebujeme.
Sčítání lidu : obyvatelstvo čs. republiky je podle národností takto rozvrsveno:
 1. Čechů asi 7 a půl milionů.
 2. Slováků asi 2 a půl mil.
 3. Němců přes 3 miliony.
 4. Maďarů přes 1 milion.
 5. Rusů asi 1/2 milionu.
 6. ostatních jako Poláků, Židů, Rumunů atd ani ne 1/4 milionů obyvatelů.
Domácí drobnosti :
 • V Náchodě postavena byla nákladem 3 milionů Kč odborná škola živnostenská
 • Dva nové zvony v hlavním kostele v Plzni zavěšeny budou 28.září náhradou za zvony za války odebrané. Měšťanský pivovar věnoval na ně 150.000 Kč.
 • V Mor. Ostravě a Přívoze otevře se 20. září diecésní dům čs. církve a zároveň oslaví 10 let trvání náboženské obce.
První sníh padal na Sněžce 7. září.

Velikost československých měst.
Podle sčítání obyvatel v r.1930 má 35 m,ěst nad 20.000 obyvatelV pořadí za sebou následují:
 • Praha 848.081
 • Brno 263.347
 • Mor. Ostrava 125.347
 • Bratislava 123.852
 • Plzeň 114.150
 • Košice 70.232
 • Olomouc 65.989
 • Č.Budějovice 43.886, Ú.n.Labem, Liberec, Opava, JablonecComutov, Cheb,Prostějiv, Jihlava, Teplice, Šanov, Pardubice Most,Užhorod, Mukačevo, Znojmo, K.Vary 24.029, Trnava, Krnov, Aš, Varnsdorf, podmokly, Přerov Karviná, N.Zámky, Prešov, Zlín 21.854, Nitra, Kladno 20.671
Cikánská kolonie v Košicích, největší v republice, má cikánskou škoulu a opatrovnu a zřizují se i lázně pro cikáňata. Chystá se divadelní představení a koncert, v nichž budou účinkovati jen cikáni.


Úplné zatmění slunce bude v soboru 26.září. počne v 18 hodin. 54 min.(podle železničního času), po dobré hodině - 20hod. 5 min. nastane úplné zatmění.

Latina byla odstraněna z I. a II. třídy středních škol už i v románské zemi - v Rumunsku. A u nás, ve vlasti Komenského, jež to už před 300 lety navrhl ve svém proslulém plánu soustavy školské (střední škola pro děti 12-18leté)stále ještě pokládají někteří to počeštění střední školy za "škodlivou reformu".

Jediné úplné odzbrojení přinese záruku trvalého míru.4in, ne politické žvanění o míru !

Které továrny nemají hospodářské krise? pivovary, lihovary, továrny na tabák, cukrovinky, výroba pudrů, gramofonů - zkrátka všechny podniky, vyrábějící zboží přepychové a zbytečnosti. Také taneční mistři a vykladačky karet mají sobré příjmy.

V kterém věku lidé umírají? Úmrtnost žen a mužů v naší republice ve světle statistiky (ženy: černě - muži : čárkovaně). Z 1000 zemželých žen a můžů bylo ve věku:

SRPEN 1931

9. října 2009 v 11:47
Francie nabízí pomoc Německu za těchto podmínek : zastavení zbrojení a zřeknutí se odvetných plánů.

Obuvníkům ubral by zase práce nový "vynález" olomouckého drogisty. Do ocelové vložky mohl by si každý zasaditi podrážku i podpatek, které by si v obchodě koupil, sám. Je ale mnoho vynálezů, které se neosvědčily.

Aforismy :
 • Čím více peněz přátelství stojí, tím menší cenu má.
 • Životní starostí jest u chudáka jídlo, u boháče zažívání.
 • Na maličkosti zoztříští se nejlepší přátelství.
 • Obyčejně lidé, kteří nejméně pracují, mají nejkrásnější pracovnu.
Oběti módy. Jedna pařížská firma poslala svých 10 manekýnek k červnové přehlídce do lázní Cannes letadlem. Na zpáteční cestě narazilo letadlo v mlze u Grenoblu na pahorek a rozbilo se. Pilot a dvě manekýnky byly ihned mrtvy, dvě zemřely v nemocnici, jiné jsou zmrzačeny.

Účastníci letu Zeppelinu do polárních krajin v červenci 1931. Po čtyřtýdenním letu se vzducholoď vrátila opět do Berlína 30.7.1931

Co je to válka? Je podivno, jak brzo zapomíná lidstvo na prožité hrůzy válečné. R. 1914 v červnu ještě málokdo věřil, že by mohla vypuknout u nás válka a azejména nevěřil, že by mohla rozšířit se skoro na všecky velké státy a trvat několik roků, že by mohla zahubit miliony lidí. To všechno ale dosáhla nerozumná politika. Správně usoudil Karel Kraus : Válka je nejprv naděje, že se nám povede lépe, potom je očekávání, že se druhým povede hůř, pak zadostiučinění, že se druhým též nevede lépe, a nakonec dává překvapení , že se oběma vede hůř. - Ale zdá se, že vedoucí politikové z těchto zkušeností nezmoudří, vedou lidstvo k další záhubě.

U nás je poměrně klidněji než jinde. Ministr Beneš pravil v Pardubích : Podívejte se kolem sebe! Krise u nás je mnohem slabší než jinde, hospodářsky i finančně jsme dnes pevni, vnitropoliticky za 12 let jsme zůstalibez větší krise, všechny státy kolem nás, jsou na tom hůře.....

Podivná hostina: lidé vymýšlejí všeliké výstřednosti a zvláštnosti, aby budili pozornost. V Paříži pořádala společnost, jíž předsedal spisovatel Paul Morand, hostinu labužníků. Připravena byla vesměs podivná jídla: velrybí salámy, kobylky z Afriky, klokaní pečeně, hadí maso, ježek a podobné. V době hospodářské krise je mnoho lidí, kteří obětují mnoho času a peněz na takové libůstky....

Černá kronika.
 • V Ivánce na Slovensku chtěla amnželka železničáře Vlčka pomstíti se na svém mužovi a vylila na něho z láhve vitriol. Zasáhla však v obličeji také jeho souseda Meziana, jemuž vypálila oči.
 • V Ráji u Fryštáku zatčeni byli hasiči Viktor Kuš a Karel Pala, kteří jsou obviněni, že jsouce podnapilí, podpálili stodolu a hned jeli pro stříkačku,aby prý byli u ohně dříve než český sbor.
 • U Dobrovic na Mladoboleslavsku klopýtl rolník Husička, když šel s kosou na pole a při pádu přeťal si krční tepnu. Zemřel vykrvácením.
Z receptů dra M.Hindhede

Kmínová polévka : Do vody nakrájíme drobně zeleninu (také trochu petržele). přidáme trochu kmínu, soli a dozlatova udělanou jíšku. Povaříme dobře a procedíme do polévkové mísy a na stůl dáme s osmaženou houskou nebo chlebem. ( Před válkou stála tato polévka pro několik osob asi 15-18 haléřů)
Bramborová kaše : 2500g bramborů, půl litru sbíraného mléka, 20g margarínu nebo jiného čistého omastku. - Moučné brambory se tence oloupají, vaří se ve slané vodě a když jsou měkké, slije se voda a brambory přistaví se opět na oheň, aby se vypařily. Roztlačí se jemně měchačkou a rozředí vařícím mlékem, pozvolna přidávaným. Na konec přidá se sůl a chceme-li, trochu margarinu.
Frikadelly z rajských jablek (pro 8 osob): 500g studených vařených bramborů se rozemele, vloží se do nich 310g puréé z rajčat, 100g strouhané housky, 2 vajíčka a smísí. Smaží se na pánvi s 200g palminu (kokosové máslo)
Lehký pudding : Do mísy vleje se tři čtvrti litru sbíraného mléka, přidá se k němu kůra ze čtvrtky citronu a podle libosti cukru. Nechá se to půl hodinky státi.. Pak se ušlehají 2 celá vejce v tuhou pěnu, do které se za ustavičného šlehání vmíchá zchystané mléko a procedí se to pak do pekáče, jenž postaví se na půl hodiny do slabě vytopené trouby. Může býti používán teplý i studený, s ovocem neb s ovocnou šťávou i bez ní. Je lehký i pro slabý žaludek.

ČERVENEC 1931

6. října 2009 v 23:59 | NOVÝ LID 1931


Jakmile začne většina lidí žíti správně, zbudou jen ti lenoši a sobci, kteří budou - chtějí-li se uživiti - přinuceni dáti se do nenáviděné práce a nežíti na úkor jiných.

Proto je krise, že lidé ztrácejí své svědomí a odpovědnost.

Sociální hlídka : Na podnět Svazu horníků byla vyslána do Prahy deputace, aby v ministerstvech upozornila na nesnesitelné poměry hornictva. Deputaci bylo slíbeno, že bude jednáno s těžaři a že se nevěří, že by došlo k zavírání nějakých dolů. Výdělek horníků v r. 1931 proti r.1929 snížen byl omezením práce průměrně o jednu čtvrtinu. Značná část závodů přichází daleko pod tento průměr a je již dnes více jak polovina dolů, na kterých pracují 3, event. 2 směny v týdnu. Výdělky horníků na takovýchto závodech v 15denním mzdovém období obnášejí u havířů Kč 275.- , u dospělých řemeslníků Kč 194.- a u ostatních dělníků na povrchu 158.- . Když do takovéhoto mzdového období připadnou srážky na nemocenské a pensijní pojištění, které činí Kč 70,- měsíčně a pak srážka na byt a světlo, dostane dělník při výplatě pouze několik Kč, takže v mnoha případech, když se propočítává zbytek výplaty na jednotlivé členy rodiny, připadá na hlavu v rodině Kč 2.-, nejvýše 3 Kč denně.


Policie v Břeclavi a Českém Těšíně bude od 1.ledna
postátněna.

V Pardubicích bude 22. července otevřena okresní nemocnice, postavená nákladem 20 milionů korun.

Obecní úřad ve Skuhrově na Běl. V horách Orlických prosí o příspěvky pro těžce postižené povodní, při níž zahynula 21letá dcera dělníka, chtějíc zachrániti otce.


Zrnka
 • Mnohý je nenáviděn, ne že činu něco špatného,ale protože nic dobrého nečiní.
 • Jsou lidé, kteří vypravují, co neví. Mají-li štěstí, říkáme jim,že jsou proroci !
 • Lakomcem se nazývá ten kdo přes své poměry šetří.
 • Co jsi nabyl nepoctivě, na čem lpí slzy jiných - generace musí vracet.

Sociální hlídka

Železárny ve Vítkovicích omezí výrobu pro nedostatek práce.Také v některých dolech na Ostravsku chystají se propouštěti dělnictvo, Svaz průmyslníků dal prohlásiti, že není naděje na oživení průmyslu a obchodu. Vyhlídky vítkovických železáren jsou špatné; zatím propustí 2000 dělníků a příslušný počet úředníků. Konají se porady, jak zameziti zhoršení situace.
V červnu bylo v zemi Moravskoslezské 62 636 nezaměstnaných, o 12 052 méně jak v květnu.ČERVEN 1931

25. září 2009 v 0:00 | NOVÝ LID 1931

Mluviti hrubě

J. Tvrdoň

Pamatuji si těsně před válkou nebyli lidé žádnými svatoušky, bylo však od dospělých přísně káráno, užily-li děti hrubšího slova. Mezi studenty se zachovávala, aspoň v naší třídě, slušnost při volbě výrazů a platilo, že hrubších slov smějí užívati jen žáci úplně hloupí. Pod vím, společnost tehdy hleděla na člověka hrubšího slovníku jako na typ méněcenný.
Je pravda, že průměrný občan měl vždycky sklon k nějakému nesalonnímu výrazu, ale válka a doby po ní se zasloužily, aby mladší generace zapomněly, co je to »nevymáchaná huba« . Kdo byl dřív hloupý nebo pošetilý, je dnes blbý, pitomec, idiot, dřívější hlupák se proměnil ve vola, blbouna, koně (používá se slov, označující skoro všechna domácí zvířata), kdo býval netaktní, je nyní sprosťák a hovado, komu se říkalo "nenafukuj se tak", musí se říci "nehoň se, blbečku, myslíš, že jsem blbý" atd. Kdybyste studovali studentskou hantýrku, obcovací řeč obchodních příručí, dialekt šoférů a továrních dělníků, najdete sice nějaký vtipný slovní obrat, ale přitom hrůzu sprostoty. Zdá se, že i dívky nalezly zalíbení v silných výrazech, aspoň není vidět, že by se jim vyhýbaly a se za ně trošičku styděly. Tento nový výrazový způsob se nezadržitelně šíří dál.

Hustota obyvatelstva v naší republice podle sčítání lidu z roku 1930 činí 105 osob na km2, o osm více než v r. 1921. Nejhustěji je zalidněno Slezsko 166 lidí na 1 km2, v Čechách 136 lidí na 1 km2, na Moravě 126 a na Slovensku 66. Ve velké Praze je na 1km2 připadá 4927 obyvatel a ve vnitřní Praze až 20 000, v Slezské Ostravě 1392 na 1km2, Slavonice 47

Nový barevný film předveden byl v Londýně. Vynález znamená zdokonalení filmové výroby.

Sjezd obuvníků z čs. Republiky konal se v Praze na obranu obuvnických živností. V republice je na 60 000 samostatných mistrů, většinou živořících. Na sjezdu mluvilo se hlavně proti Baťovi, jež tovární velkovýrobou snížil ceny obuvi a s ním drobní řemeslníci nedovedou zápolit. Obuvníci žádají vládu, aby jim pomohla poskytnutím dlouholetého úvěru, úlevou daňovou, omezením továrních filiálek aj. Zajímavo je, že političtí agitátoři štvali před několika lety obuvníky, aby odmítali spravovati obuv továrnami vyrobenou a tak pomohli Baťovi v zakládání správkáren a urychlili pád obuvnické živnosti. Nyní zase yb chtěli, aby správkárny byly zrušeny. Je zajímavo, že Baťa sám podal ministerstvu obchodu návrh na vybudování a organisaci malých moderních dílen pro jednotlivce i družstva. Zařízení dílny přijde na 3200 Kč a má vynášeti mistru 427 Kč týdně, družstevní správkárna pro 20 osob za 54000 Kč( vklad jednotlivce 2700 Kč) a zařízení chem. Čistírny na 855Kč a dá prý výdělek 205 Kč týdně. (Zařízení nabízí firma Baťa levně)

Pozor na vlak ! Tento všeobecně známý text na výstražných tabulích na přechodech a přejezdech tratí byl ministerstvem doplněn dalšími větami : Zazní-li zvonek, zůstaňte státi před závorami ! Opusťte ihned trať !

Inserce:
 • Obuvnický šicí stroj, zachovalý se levně prodá. Antonín Pavlišta, Peklo č. 72, p. Vamberk
 • Včelí med, zaručeně pracvý, 5 kg krabice, neto 4.50 kg, zasílá dobírkou vyplaceně za 76 Kč. Pavel Mahovský, včelař, Miroslav
 • Peří nové, drané, bílé již od 50 Kč, prachové 70 Kč.Zástupce přijme. Kratochvíl, Kateřinky, p. Viklantice u Pacova
 • Pronajmu 2 letní byty, třeba ihned, Frant. Řezníček, Frenštát pod Radhoštěm 909
 • Na Českomoravské vysočině pronajmu 2-3 světničky pro celé léto. Vycházky-lesy.Vilém Tefr, Paseky č. 12, p. Proseč u Skuče


Bude vojna bude…… časopis Ruch č. 44(18) …z obsahu ze dne 5.6.1931 - Ludendorffova kniha : Světová válka hrozí… v prodejnách a u sběratelů za 40 hal. Čtvrletně za 6 Kč

Jste-li spokojen, je to zastavení pokroku. Jste - li pyšný, je to počátek pádu.

Pan president přijede 15.června do Židlochovic, kde pobude do 15. července. Nepodnikne větších návštěv. Prohlédne si jen zemský archív v Brně, navštíví slavkovské bojiště a snad i Slovácký rok v Kyjově. ( v jiné zprávě : přijel až 29.6)

Pan president o zdraví řekl v Pardubicích" často se mě lidé táží, jak prý si udržuji zdraví? Velmi jednoduchá odpověď : sokoluji, sportuji, nebojím se vzduchu, slunka a vody, nepřejídám se a nepožívám alkohol.

Staré niklové pětikoruny platí už jen do konce tohoto měsíce, proto je neschovávejte.

Jízda vpravo má se zavésti i u nás po příkladu z ciziny. V poslanecké sněmovně byl již podán o tom vládní návrh. Jízda vpravo je již zavedena skoro ve všech evropských státech a je potřebno, aby směr jízdy byl všude jednotný.

Vzducholoď Zeppelinova je připravena s 45 osobami k odletu na severní točnu, kde se má setkati s podmořským člunem Nautilem. Mezi účastníky vzducholodi je přihlášeno 10 vědců a několik bohatých Američanů, kteří zaplatili vysoké poplatky. (z 9.6.)

Domácnost a hospodářství:

Ovesná polévka s květákem

Malá růže květáková se uvaří v slané vodě do měkka, vyndá se do mísy polévkové; do odvaru květákového dáme 4 lžíce ovesných vloček, vaříme asi hodinu, procedíme a nalijeme na květákovou růži.

Polévka syrovátková

Oloupané brambory uvaří se ve slané vodě s kmínem a 2 lžícemi ovesných vloček. V jiném hrnku svaří se syrovátka, smíchá se s přecezenou polévkou bramborovou, přodá se kousek čerstvého másla a podává s osmaženou žemličkou.

Rekordní let kolem světa zahájili američtí letci Wiley Post a Harold Gatty dne 23.6. Letí přes oceán do Berlína, odtud do Moskvy, na Irkutsk, Aljašku, do Kanady. Vzducholoď Zeppelin vykonala cestu kolem světa za 20 dní a 4 hodiny. Letci chtějí tento let vykonati za kratší dobu, snad za 10 dní. (z 30.6.)

Wilkin se svou ponorkou Nautilem uvázl a musí nechat ji opravit. Přece ale chce v srpnu podniknout cestu k točně; zato Zeppelin vykoná asi v červenci severskou cestu, ale nemíní doletět na točnu, nevěří se patrně ve zdar podniku Wilkinsova.

KVĚTEN 1931

20. září 2009 v 0:00 | Nový lid 1931
Zákaz návštěvy kopané žatstvu zakázala místní rada ve Dvoře Králové. Nebylo by účinnější zakázat kopanou všem a všude, kde a pokud ohrožuje výchovu, je mravní a duševní vůbec?Co je špatné pro 13leté, nemůže být dobré pro 14leté….

Také Den otců má býti slaven v květnu vedle svátků matek , a to poprvé 17. května.

V Praze - blaze, neboť bylo tu v plesovém období pořádáno 14 214 tanečních zábav a 216 plesů.

50 let uplyne letos od požáru Národního divadla v Praze. Dne 16.5. bude v Praze otevřena vzpomínková výstava, jež obsáhne památky a události od r. 1850 do r. 1881.

Listárna : Neotiskneme : Rokytník : Ne, takovým veršováním národu nepomůžete, jinak nevadí, že jste chudím.Napřed naučte se pravopisu. H.Lištná: Podobné jsme již měli.
Kročehlavy : Píseň Černé oči dopěly ! Neposílejte ! zaslané neotiskneme - nedbáte výzvy, aby se nám takové verše neposílaly. Věnujte čas naučení se pravopisu. To je rada, kterou žádáte.

Nedostatek kněží : Na Královehradsku je letos o 335 kněží méně, než tomu bylomještě před 10 lety

Domácí drobnosti:
V Místku bude v Rejdovicích postaven místní chudobinec.
V Lipníku na Moravě postaví se dělostřelecké kasárny.
Rodinný dům Otakara Březiny v Počátkách bude označen pamětní deskou
Lázně Bechyně u Tábora byly rozřířeny o novou restaurační budovu a sál.
V Mukačevě je prý 27 milionářů, takže na každý tisíc obyv. připadá jeden milionář.
Nová budova pro finanční úřady postavena bude v Uh. Hradišti.Město poskytne zdarma pozemek a min. financí povolilo ½ mil. Kč.

Krasová jeskyně, 24m dlouhá, nachází se u Strašíně v jižních Čechách. Jeskyně a její okolí budou prozkoumány.

3000 židů odstěhovalo se do Palestiny z Československa. Mají býti zaměstnáni při hospodářství - je otázka, vydrží-li to.

42letý kočí Frant. Muller, žil spořádaným životem, ale jednou, když si v r. 1926 vyjel do prahy, sešel se s prostitutkou, jež mu všechny úspory 3200Kč ukradla.V hádce na kamenném mostě ji udeřil holí do hlavy a když se svalila, hodil ji do Vltavy. Tak aspoň udává nyní u soudu, přihlásiv se sám. Vyšetřování nemohlo zjistiti jeho vinu. Nemohlo zjistiti ani jméno oné ženské. Ale Muller se obviňuje a tvrdí, že 5 let mu svědomí nedalo pokoje. Všichni svědci vydávali o Mullerovi nejlepší vysvědčení, líčíce jej jako střízlivého, čestného člověka. Soud měl těžkou úlohu, vina nebyla dokázána a státní zástupce omezil obžalobu jen na ublížení na těle neznámé ženy, neboť se předpokládalo, že ona žena se neutopila. Muller dostal 4 měsíce žaláře a tak aspoň ucítí částečné usmíření se svým svědomím.

Právě vyšla v lidovém vydání nová báseň Petra Bezruče: Stužkonoska modrá ve vzorné úpravě s trojbarevným obrázkem stužkonosky podle přírody. Bibliofické vydání bylo ihned po vyjití rozebráno. Tuto opravdovou vzácnost, již kritika přijala radostně, opatří si jistě každý přítel básníkova nedostižného umění. Cena 4.50 Kč, poštou 5 Kč.

Přijmou se :
Učně na lakýrnictví a malířství písma přijme Jan Bartončík, Pozlovice u Luhačovic.
Hocha na knihařství, z řádné rodiny, s dobrým školním prospěchem přijme B. Ferd, Přerov Morava

Rajské jablíčko , moderní jídlo, značné výživné hodnoty, náš venkov ve skutečnosti nezná. Nebýti toho, že některá hospodyně ráda rajskou omáčku, ani by se rajské jablíčko nepěstovalo. A přece jeho hospodářský váznam je tak veliký, bohužel nedoceněný. Nedoceněný z pouhé nevědomosti o výtečných vlastnostech, zdraví lidskému prospěšných. Takové jablíčko, na lístky rozkrájené, osolené, jemnou posekanou cibulkou posypané a citronem nebo octem zředěným postříkané, jest nejchutnější \ výživnou potravinou za málo peněz. Zvláště k večeři hodí se znamenitě. Bohužel naši lidé neumějí rajské jablíčko ani pěstovati, ani jísti.

DUBEN 1931

17. září 2009 v 18:00 | Nový lid 1931
Motor vytlačuje koně.Na lipské výstavě byl předveden malý motorový pluh. Motorek, který jej pohání vykoná právě takovou práci jako dva koně a pluh lze velmi lehce ovládati.

Zázraky blízké budoucnosti. Vynálezce jiskrové telegrafie Marconi pravil k novinářům v Londýně, že nastane převrat ve zpravodajství světovém. Na jeho pokusné lodi Elektře možno slyšeti ihned slova, která byla vyslána a v sedmině vteřiny urazila cestu kolem celé zeměkoule. Krátké elektrické vlny umožní v dohledné době i řízení letadel na dálku. Dosavadní pokusy přinesly pěkné výsledky, třebaže jde teprve o začítky.

Městský chodobinec zřídí Brno u Bohunic

Karlovy Vary postaví teplárnu za 13 milionů Kč, aby zmizely z města kouř a saze.

Zoologická zahrada v Praze bude podle mínění prof. Jiřího Jandy otevřena 1. srpna aztím na ploše 8ha. Něco zvěře již je připraveno, další zapůjčí Hagenbeck, jež dává i plány.

Jak vyrovnati bohatství a chudobu? V této věci Belgičan Ernest Solvay navrhl mnoho praktických opatření, která formuloval jako návrhy zákonů. Mezi nimi zvláště zdůrazňuje omezení práva dědického, vzestupnou daň z dědictví, účast státu na všech soukromých podnicích, odstranění soukromých bank a záměnu jich jedním, jediným státním ústavem, velmi aktivním. Dokazuje, že takovou cestou bude možno brzy přijíti k odstranění peněz, dosíci záměny jich poukázkami ( bony) a koupi a prodej nahraditi zápisy ve státní kanceláři. »Kompatibilism« tak nazval tuto část své soustavy.

Kolektivisace zemědělství v Rusku snížila počet dobytka o čtvrtinu. Zásobování obyvatelstva se nezlepšilo a dlouho potrvá a dlouho potrvá, než přijde do řádných kolejí.Asi 3 mil. Rolníků- kulaků- bylo zbaveno svých hospodářství a kteří se nepodrobili, byli dopraveni na Sibiř, na Urál a jinam. Nuceně bylo sloučeno asi 11 milionů hospodářství, což je asi polovina všech rolnických usedlostí v sovětské unii. Velká část z nich neměla potřebných strojů ani dostatek osiva a proto hospodařilo se špatně, zvláště když zemědělci bylo proti tomuto zřízení. Hospodářská zvířata bya ponejvíce pobita, aby nemusela býti odvedena sovětům. Tyto ztráty nenahradí se ani za 3 léta.

Přijmou se :
 • Učně na zahradnictví, hodného, z řádné rodiny, přijme ihned Václav Halda, zahradnický závod, Frenštát pod Radh.
 • Krejčovského dělníka na stálou zakázkovou práci přijme Jar. Janků, Bohuslavice u Zlína
 • Dívka hodná netoulavá, přijme se k dětem (2 a 4 roky) na venkov od 1. 6. 1931 Nabídky na značku láska k dětem poste restante Hradec Králové.
 • Děvče poctivé, pracovivité, netoulavé, které umí čistě práti, částečně vaření znalé, přijmu od 1.6.1931. Plat 150|Kč Hlaste se, které reflektujete na dlouhou službu. B.Dostálová, choť obchodníka, Dobruška
Práci hledají :
 • Strojní zámečník 22 letý, nekuřák, abstinent, znalý práce stavební i strojní, hledá stálé místo. Adresa: Josef Trojen, Mezisvětí, p.Bojanov, Čechy
Pekařský pomocník 24letý, abstinent, nekuřák, ve vřech pekárenských pracích úplně zapracovaný, prosí p. šéfy o práci kdekoliv. J.Polách, Zašová 214, Morava

BŘEZEN 1931

2. září 2009 v 11:01 | Nový lid 1931

Zkušenosti starého učitele

J.M.Gulliams, jenž více než 50 let studoval účinek tabáku na mládež, tvrdí, že většina zložádů,jimž propadá mládež,jako jest slabost intelektu, zhroucení vůle, počestnosti a smyslu pro povinnost, jest způsobeno předčasným kouřením.95 % mladých provinilců kouří. 98% onanistů počalo ouřením.Tabák je učinil otrokem, zničil jejich vůli a potom teprve podlehli i pokušení pohlaví.

V Prostějově - letos postaví pomník Tyršovi

Rusko stává se opět význačným činitelem v mezinárodním obchodě. Ruský dovoz z ciziny byl v r. 1929 až 1930 větší nežli v předválečných letech 1908 a 1909. Také vývoz stoupá. Nebýti jednostranné politiky a starost sovětských vůdců o zneklidnění Evropy, mohl by tento veliký stát přispěti velice k zleošení hospodářských poměrů ve své říši i v jiných státech. Máme si vzájemně pomáhati a ne si překážeti! V Rusku je ještě hodně nedostatku a málo svobody.

Zrušení zkoušek dospělosti na středních školách je připravováno i v Německu. Po zrušení maturit byly by tu ovšem zavedeny přijímací zkoušky na vysoké školy.

Radiových přijímačů je na světě asi 24 milionů, z toho asi 10 a půl milionů je v Americe

Nová naše měšťanská škola má podle návrhu nových normálních osnov učit ve 4 třídách těmto předmětům:
Náboženství
2h /týdně
Počty a měřictví 4h
Přírodopis a Přírodozpyt 4h
Zeměpis 4h
Dějepis 4h
Občanská nauka 1h
Jazyk vyučovací 4h
Cizí jazyky 4h
Volitelné předměty 5h (až od IV.roč.) - národ.hospodářství, psaní strojem, těsnopis, účetnictví, fysika, biologie, ruční práce a domácí nauka , polní hospodářství….)
Kreslení * 3h
Krasopis 1h
Rýsování 1-3h
Ruční práce výchovné 1h
Ruční práce ženské 3h
Tělesná výchova 2h
Zpěv 1h

*pro děvčata o hodinu méně

Domácí drobnosti

Kutnohorská ozdravovna bude postavena městem na Vidláku, jestliže námitky okresního výboru budou zamítnuty.
Dva nové ústavy pro chirurgické léčení tuberkulosy budou postaveny v Čechách, a to bude v Něm. Brodě a ve Dvoře Králové .

Jak odpomoci nezaměstnanosti, o tom se mnoho píše. Zde malý příspěvek. Komusnisté žádají platit nezaměstnaným dělníkům, pomoc malozemědělci škrtem dluhů, neplacením daní atd. Tím ale se nepomůže, nebo pomůže jen nakrátko, a přece sleví se na úkor státu. Kdo je stát? To jsem já, ty, on - čili : zase to musí zaplatiti ti, kteří pracují. Mělo by se zákonem omeziti dvojí a trojí zaměstnání lépe situovaných, omezit zaměstnání těch vdaných žen, jež toho nutně nepotřebují, a za ně nemají zaměstnání školení jiní lidé. Mnoho lidí s velkými platy bere za svou malou činnost nepřiměřeně vysoký plat - zde nejprve by se mělo zakročit pro sociální spravedlnost . U nás mladí dostávají podporu v nezaměstnanosti a staří do 65 let pracují ; zaměstnejte mladé a podporujte staré, méně schopné, ať nekazí se ti, kteří mohou pracovat.

Kolik potravin má v Rusku přidělen týdně dělník a kolik duševní pracovník
Dělník : 800g chleba, 4 a půl kg masa, 1 a čtvrt kg ryb, 1kg těstovin, ¼ kg margarínu, ¼ l oleje, 1 mýdlo, ½ kg mýdla na praní a ½ l denaturovaného lihu

Duševní pracovník : 400g chleba, 2 a půl kg masa, ½ kg ryb, ¼ kg těstovin, 1/8 kg margarínu, 1/4l oleje, 1 mýdlo, ½ kg pracího mýdla.

Co se Američanům u nás nelíbí, o tom píše K. Bíma v Sokol.besedách. Nejméně se jim líbí naše titulatury. "Pane vrchní oficiále", "paní ministerská radová",
"pane vrchní poštovní inspektore", "milostivá paní správcová" - takové a podobné tituly jsou jim k smíchu. Nejhloupěji jim připadá muž, který si od kterékoliv ženy, např. od služebné dá říkat "milostpane" ! V Americe je presidentem Spoj. států mistr (pan) Hoower a v uhelných dolech pracuje mistr (pan) Novák neb mistr Smith. Oba se stejně titulují. Podobně i paní Hoowerová je stejně jako paní Nováková slovem »misis« (paní). Stejně jednoduše se titulují i Francouzi slovem monsieur (pane), madame (paní), nebo mademoiselle (slečno). Ale my, proptože němci říkají Oberbergesteiger, jsme ochotni lidi titulovat vrchní horní důlní……

Křivě rostlé děti nemajetných rodičů z celé České republiky budou moci být léčeny a ošetřeny v Praze v České dětské nemocnici. Přihlášky nutno zaslati ředitelství v Praze, Sokolská 2.

Dvě letadla typu Mavilland, opatřená zvláštními osvětlovacími přístroji, umožňujícími bezpečný let i za mlhy, zakoupil továrník Baťa

Ta Olomouc . V Praze bylo rozhodnuto proti nejen názoru moravských historiků, ale i proti vžitému používání, aby se říkalo ta Olomouc. Mají význam jen úřední.Lid veřejnost jich nedbá.

Nové 500korunové bankovky budou dány do oběhu ve 14 dnech.

V Brně byl zlevněn chléb pro nezaměstnané z 3 Kč na 2.60 Kč.

Inseráty :

Novorozeně na vychování přijme J. Barochová, poste restante Turnov

Do Luhačovic dám sestru 27letou, svobodnou (trpící křeč.záchvaty, ale jen v noci ve spánku), do řádné rodiny, obchodu neb jiné živnosti, kde by za byt a stravu pracovala. Adr. :Leopold Kunovjánek, člen orchestru Olomouc.divadla, Olomouc, Horní Novosadská 25/II

ÚNOR 1931 (články z novin Nový lid)

30. října 2008 v 12:43 | Nový lid 1931
Dnešní mládež (myšleno ,,dnešní,, v 30.letech)
Podívejme se jednou nezaujatě, co dělá. Najdete ji plno v kavárnách, kde kouří, otravuje se kofeinem a po případě alkoholem, čte své noviny, pokud podávají sensace, debatuje, hádá se, a tak to jde den za dnem, po mnoho hodin denně. Jděte do spolkových místností a uvidíte ji, jak se tříbí v politické stranickosti, ať už přednáškami, ať už jednostranným tiskem. Nejčastěji ji spatříte při sportech všeho druhu. Zbylo jen málo těch, kteři sedí kdesi v ústraní nad knihou nebo vážnou četbou jinou.Možno tedy říci, že dnešní mládež se zaměstnává čileji než tomu bylo v generacích předchozích..........
Praha - Plzeň
Proč nebude vystavěna dráha Plzeň - Brno? Poněvadž železnice aktasrtofálně upadají. Doprava osob i zboží se děje stále více auty a autobusy.Z Prahy do Plzně jezdí po státní silnici dvakrát týdně státní autobus. Při jízdě tam i zpět ušetší cestující 30 Kč oproti jízdě rychlovlakem. Po nynějším zdražení na železnicích nebude se vypláceti jízda ani na veliké vzdálenosti, jízda auty a autobusy bude levnější. Vlakem budou jezditi brzy jen lidé, kteří značné slevy jízdného (železničáři, dělníci, studenti) Doprava zboží děje se stále více a více auty. Z Plzně do Prahy jezdí denně nákladní automobil,který citekně konkuruje poště i dráze, poněvadž dopravuje zboží rychleji a levněji.
Supermoderní chov slepic
Snášení vajec na nekonečný pás. V cizině jsou zřizovány lsepičí farmy, kde 5000 slepic denně snáší 1400 - 3000 vajec. Vejce se skulí na nekonečný pás, po kterém jsou dopravována na shromaždiště. - Nekonečný pás nepodrobuje pouze dělníky ve Fordových automobilkách, ale
vítězně usměrňuje i přírodu.
Tubera 1931
Zdravotní stav obyvatelstva se lepší. Ubývá úmrtí; oproti roku 1901 klesla úmrtí na tuberkulósu o 50 proc. Také děti méně umírají....
Červená u Sušice
Pro cigaretu vznikla hádka mezi dvěma kuřáky po taneční zábavě v Červené u Sušice. Jeden z nich, Hoyden, bodl Matzienera nožem do oprsou. Poraněný záhy nato zemřel.....

Citát - Masaryk
Já jsem si vlastně hlavu nikdy nelámal, čím budu, ale tu zásadu jsem měl
odmalička,že člověk, který chce pracovat, vždy najde jak a kde

Stadice na Ústecku
Pomník Přemysla oráče, jejž r. 1845 postavil i Stadic na Ústecku statkář Kostitz, bude dán do správy ministerstva zemědělství.

Strašně veselý koutek 30.let
1. vtip : Malý Moric napsal úkol na téma : Jaké povolání si zvolím. Končí svůj úkol slovy ,,..a pak založím velký obchod s mužským oděvem, při čemž doufám, že pan učitel mě poctí tím, že bude náležeti k mým velectěným zákazníkům. S úctou Moric Pinkeles.,,

2.vtip : Venkovský člověk přijel do Prahy ke známým na svatbu, zůstal u nich celý týden a stále se neměl k odchodu, takže nakonec jeho hostitelé byli nuceni připomenouti mu,že už ho mají dost -,,A což, příteli, nestýská aw vám už po ženě a dětech?,,- ,,Ano, mate pravdu, napíšu jim ,aby přijeli,, řekl melancholicky host.

3. vtip : Sen. žena: ,,měla jsem, mužíčku, dnes v noci pěkný sen, že mi koupíš nový krásný kožich.Vyplníš mi ten sen?,,--muž:,,dnes ne, miláčku.Počkej do zítřka. Snad se ti bude zdáti, kde na ten kožich vezmu peníze.,,

Aforismy
Vedle mrtvého lva jest kozel králem.

Kdo by na každého psa, který na něj štěká, chtěl hodit kamenem, nikdy by nedošel k cíli.

Nemyslíme na každého, koho známe; neznáme každého, na koho myslíme.

Nejenom nevěra,ale i věrnost může srdce zlomiti.

Hospodský žije od šťastných mládenců a od nešťastných manželů

Cukr a zuby

...že cukr škodí zubům, to je dnes obecně známo. Nejvíce ovšem u dětí.Při pokusu na působení cukru na zuby máčel dr. Merhaut vytažené zuby v cukrové vodě. Tyto zuby po nedlouhé době tak změkly,že se daly krájet nožem jakonehty. Je proto zdravější dávati dětem ovovce místo cukroví, zejména večer...


LEDEN 1931 (články z novin Nový lid)

30. října 2008 v 12:40 | Nový lid 1931
Ve Spišské Nové Vsi
....mají skautský hasičský sbor


Rozšíření telefonu na světě
V r. 1929 bylo v užívání telefonických přístrojů : v Evropě 9 200 000, v Americe 22 a půl mil. v Asii 1 a čtrvrt milionů, v Africe 224 tisícPřiznání k důchodové dani...
...a výdělkovém za rok 1930 dlužno odati u příslušné berní správy v době od 1.ledna di konce února 1931. K dani důchodové musí podati každý, kdo měl v roce 1930 dani podrobený důchod, jenž společně s důchodem manželky nebo družky a nezletilých dětí převyšuje 7000Kč ročně. U hlav rodiny se čtyřmi příslušníky rodiny - ovdovělí se třemi - při důchodu nejméně 8200Kč, s pěti 9200Kč a se šesti nejméně 11000Kč ročně.......

Automatický telefon ...má od 5. ledna Brno...

Nová města.
Kukleny na Královehradsku a Třinec na Těšínsku byly rozhodnutím vlády povýšena na města.

Sčítání lidu
Republika má 14 723 234 obyvatel. Přibylo 1 115 859 osob.
Čechy : 7 103 266, přírůstek 432 684 (celkem Česko 10 666 223 a dnes 10 325 950)
Morava a Slezsko : 3 562 957, přírůstek 227 805
Slovensko : 3 329 717, přírůstek 332 669 (dnes 5 398 657)
Podkarp.Rus : 725 294, přírůstek 120 701

Největší vesnicí v republice...

i po posledním sčítání lidu zůstávají Kročehlavy u Kladna. Nejmenším městem jsou Kuřivody u Mimoně, mající něco přes 900 obyvatelů.


Vídeň navštívilo v roce 1930

...94 100 Čechoslováků mezi 653 576 cizinci. Prahu navštívilo 605 967 cizinců.


Pomník dra Miroslava Tyrše
...bude vybudován v Praze. V roce 1932 v době sletu sokolského má býti položen základní kámen k tomuto pomníku.

Domácí drobnosti
V Boskovicích zřízena byla poradna pro volbu povolání.Porady konají se 2x měsíčně vždy v neděli dopoledne v budově Okresního dětského domova.

Humpolecký rodák, prof. dr. Aleš Hrdlička, známý badatel o vývoji lprvních lidí, věnoval 100 000 Kč na nadaci pro musem a chlapeckou školu v Humpolci.

V Kolíně postaví se nová elektrárna na parní pohon o výkonu 30 000Kw. Komín bude míti výšku 120m.

Hrad Bezděz
bude s 30 ha půdy odevzdán Stát. pozemkovým úřadem majetku Klubu čs. turistů. Dosud byl vlastníkem jeho Waldstein.

Práci nabízí a práci hledají

Krejčov. dělníka na malou práci, samostatného,na velkou k ruce, přijmu.Nekuřák a cvičenec Sokola má přednost.Jan Semerád, Vel.Berezný, Pod. Rus.
Hocha, 16-18letého, k ruce na pilu, za palt 100Kč měs.,přijmu.Vyučím též hudbě. Josef Pavlík, kapelník, Kladno, p. Raná u Hlinska v Čechách.
Kuchařka samostatná, čistotná a poctivá se přijme.Nastoupiti ihned.Udejte požadavky na adresu Anči Jirátová,choť továrníka, Solnice, Čechy.

20letý hoch, živitel 3členné rodiny, čtenář Nov.lidu, hledá jakékoliv zaměstnání, třeba i za menší plat.A.Petrůj, Slavkov u Brna,Pastýřská 351.
Hledám místo k starším pánům. Ráda pracuji vše.Vlasta Petrášová, Vsetín, Příkopa.
Která zámožná, bezdětná a hodná rodina neb samostatná paní, přijala by slušnou , mladou a hodnou dívku, jíž by nahradila rodiče či matku. Nabídky pod zn. ,,Dobré srdce,, do admin. Ruchu.
 
 

Reklama